PODCASTY

Growcast #6: Artur Kane & Duncan Hendy – Content that makes you stand out from the crowd

Some people still believe marketing plays only a supporting role in a company. The truth is, marketing is essential and crucial for creating revenues. And without content we are not able to communicate with the world. How to do it right though? How to identify our target audience and what type of content should we create for them? What are the steps we should follow? Which formats and content types are the ones to focus on? How to deliver the content and what are the ways of evaluating its impact? In this episode, we discussed all these and many more topics with two experienced marketing professionals –  Artur Kane from Progress and Duncan Hendy from IDEA StatiCa.

The podcast is hosted by ⁠Pavel Přikryl⁠ and ⁠Lukáš Foglar⁠.

Někteří lidé se stále domnívají, že marketing hraje ve firmě pouze podpůrnou roli. Pravdou je, že marketing je pro tvorbu příjmů nezbytný a klíčový. A bez obsahu nejsme schopni komunikovat se světem. Jak to ale dělat správně? Jak identifikovat naši cílovou skupinu a jaký typ obsahu bychom pro ni měli vytvořit? Jakými kroky bychom se měli řídit? Na jaké formáty a typy obsahu se zaměřit? Jak obsah poskytovat a jaké jsou způsoby hodnocení jeho dopadu? O všech těchto a mnoha dalších tématech jsme v tomto díle diskutovali se dvěma zkušenými marketingovými odborníky – Artur Kane ze společnosti Progress a Duncan Hendy z IDEA StatiCa.

Podcastem provází Pavel Přikryl⁠ a Lukáš Foglar⁠.

Pavel je jedním ze zakladatelů Opera a v současné době udává směr celému projektu. Je renesančním člověkem, věnuje se různým aktivitám jak v profesním, tak osobním životě. V rozhovoru mimo

Poslechněte si povídání o tom, jak dnes fungují B2B technologické startupy v ČR. Do podcastu Investories byla pozvána Riva Karo (šéfka akcelerátoru Ment2Grow) a Pavel Přikryl (zakladatel Opero, managing partner

cs_CZCzech